Crnogorski Aikido Savez
Novosti
08.02.2018

Povodom zvaničnog obraćanja  Crnogorskog aikido saveza  da preispita ,, Odluke o raspodjeli sredstava sportskim subjektima u 2018.'' Vezano za aikido, Ministarstvo sporta je odgovorilo ostajući „pri svome“ pozivajući se na Zakon o sportu. Insistirajući da za nas nema pomoći jer – nemamo takmičenje. Stoga izdajemo sledeće

 

Saopštenje

 

Sport je više nego takmičenje. I po našem Zakonu o sportu to je „  … organizovana fizička ili druga aktivnost, odnosno djelatnost koja se obavlja po utvrđenim pravilima radi očuvanja, unapređivanja i razvoja psihofizičkih sposobnosti i sportskih znanja, zadovoljenja potreba za kretanjem i igrom, sportsko izražavanje i stvaralaštvo i postizanje sportskih rezultata na svim nivoima.”

 

U odbijenici se Ministarstvo sporta poziva na član 58 Zakona, koji pominje takmičenja, kao da Zakon nema još članova. Već sledeći član, 59, proširuje oblast ka vrstama sporta poput Aikida: „Nacionalni sportski savez je dužan da u sportu za koji je nadležan donese sportska pravila, u skladu sa zakonom i međunarodnim sportskim pravilima.“


A prema tim međunarodnim pravilima u Aikidou – nema takmičenja. I prema još nekim članovima istog zakona takmičenja nijesu kriterijum za našu eliminaciju.

 

I pojmovno, zar sport nije prvenstveno - vježbanje? Ovakvu distribuciju sredstava budžeta trebalo nazvati „Budžetska podrška takmičenjima“.  Da izbjegnemo utisak da se novac dijeli tumačenjem Zakona o sportu zavisno od interesa.


Bojimo se Aikido savez Crne Gore, prema dosadašnjim reakcijama Ministarstva sporta, nije interes našeg društva. U nadi da ćemo takav osjećaj ublažiti još jednom ćemo se obratiti – svom Ministarstvu?

 

04.01.2018

AIKIDO – ZDRAV STIL ŽIVOTA ZA NOVU GENERACIJU

Ako se pitaš: Što je to Aikido? Da li je Aikido za mene? Koju školu da odaberem? … i pri tom si učenik ili student, sad ćeš imati priliku da nađeš odgovore na sva ova pitanja. 

 Da bi znao što je Aikido i da li je to borilačka vještina za tebe, najbolje je da probaš. U samom dođou lako ćeš vidjeti da li je to pokret, ritam, uopšte ambijent koji tebi odgovara. Mjesec dana je dovoljno vremena da zaključiš da li je Aikido za tebe i da ostaneš ili ne.

Potrebno je samo da se pojaviš na treningu.   

Od 09. januara 2018. u sali Centra Borilačkih Sportova Proleter, Masline – kasarna, Podgorica

(ponedeljak, srijeda i petak od 18:00 do 19:30), (utorak i četvrtak 20:00 do 21:30)

ZA SVE NOVE ČLANOVE BESPLATNI TRENINZI DO KRAJA MJESECA

Od 29. januara 2018. u sali PG SPORT, streljana Ljubović, ulica Radosava Burića, Podgorica

(ponedeljak, srijeda ili petak od 20:00 do 21:30)

Upis je otvoren za sve. UČIM, RASTEM, VJEŽBAM  AIKIDO

Treninge vodi Predrag Burić 5. Dan Aikikai Hombu

Dodatne informacije: +382 67 180 008   aikido.team@gmail.com

26.12.2017

Nakon skoro 25 godina rada na širenju i razvijanju aikidoa u Crnoj Gori, Crnogorski aikido savez je od strane Hombu Dojo-a dobio sertifikat o prepoznavanju. To znači da je CAS aikido organizacija koja je ustanovljena i prepoznata od strane Hombu Dojo-a, za podučavanje i obuku aikido vještine slijedeći principe koje je postavio Osnivač Morihej Uešiba. Protekli seminar je bio u znaku ovog značajnog priznanja zbog čega smo svi ponosni. Tridesetak aikidoka iz 5 akido klubova učestvovalo je na seminaru. Na kraju, održano polaganje za Kyu stepene - uspješno. 

24.11.2017

Centar Borilačkih Sportova Proleter Podgorica

AIKIDO - TRENINZI I UPIS NOVIH ČLANOVA

PONEDELJAK, SRIJEDA I PETAK 18h

UTORAK I ČETVRTAK 20h

+382 67 180 008

Aikido (合気道)

Aikido (合気道) je savremena japanska borilačka vještina koju je razvio Morihei Ueshiba kao sintezu njegovih izučavanja više borilačkih vještina, filozofije i religijskih verovanja. Aikido se često prevodi kao "način ujedinjenje (sa) životnom energijom" ( KI ) ili kao "put harmonije duha". Cilj Ueshibe je bio stvaranje borilačke vještine koja se veoma efikasno može koristiti za odbranu, savladati svog napadača a takođe i zaštitu svog napadača od povreda. Može se reći da je aikido borilačka vještina koncipirana kao odbrana od neprovociranih napada. Aikido tehnike zasnovane su na sistemu poluga i bacanja, a principi na korišćenju energije protivnika. Njegove tehnike se sastoje od ulaska  ( irimi ) i okreta (tenkan), pokreta kojima se preusmjeravaju zamah i silina protivnikovog napada,  i bacanja ili poluga na zglobovima kojima se tehnika završava i uspostavlja kontrola. Zbog toga aikido mogu da vježbaju svi, nezavisno doba starosti. U Aikidou ne postoji napad, vještina je zasnovana na odbrani. To je jedinstven primjer u porodici borilačkih vještina. Ne postoji sistem takmičenja. Aikido kao borilačka vještina danas uživa u veliki ugled u svijetu, posebno zahvaljujući činjenici da je prepoznat od strane GAISF Globalne asocijacije sportova, i nalazi se na programu "Sport Acord Combat Games" (olimpijadi borilačkih sportova).